D kategorijos apibrėžimas
D kategorijos transporto priemonės, transporto priemonės, skirtos vežti keleivius ir turinčios daugiau kaip aštuonias sėdimas vietas be vairuotojo vietos. Šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti transporto priemones D kategorija yra 18 metų (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50km, ir tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), 21 metai (vežti keleivius reguliariais reisais, jeigu maršrutas ne ilgesnis kaip 50km, arba tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius), arba 23 metai.