Spręsti pilną versiją

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO PASLAUGŲ KAINORAŠTIS

Eil.
Nr.
Paslaugos pavadinimas Kaina,
Eur
su PVM
Kaina egzaminuojant, Eur
su PVM
Įmokos
kodas
aikštelėje kelyje
1. Teorinių žinių patikrinimas 10,14 - - 102869
2. Praktikos egzaminas
(be VĮ „Regitra“ transporto
priemonės naudojimo kainos)
16,80 - - 102870
3. VĮ „Regitra“ transporto priemonės naudojimas praktikos egzamino metu:
3.1. A1, A2 kategorijos 8,40 4,20 4,20 102871
3.2. A kategorijos 14,00 7,00 7,00 1466
3.3. B kategorijos 14,00 7,10 7,10 102872
3.4. C, CE kategorijos 27,80 13,90 13,90 102873

Pastaba: už paslaugas atsiskaitoma VĮ REGITRA kasose.

Kainos patvirtintos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1V-450 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr.1V-890 redakcija) ir VĮ „Regitra“ generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl nemonopolinio pobūdžio paslaugos kainos tvirtinimo redakcija.