C kategorijos apibrėžimas
C kategorijos transporto priemonės, tai transporto priemonės, kurios nepriskiriamos D1 ir D kategorijoms, o jų leidžiama masė didesnė kaip 3500 kg. Šios kategorijos transporto priemonės gali būti sujungtos su priekaba, kurios leidžiamas maksimalus svoris ne didesnis kaip 750 kg. Minimalus amžius nuo kurio leidžiama įgyti teisę vairuoti transporto priemones C kategorija yra 18 metų ( tik teisės aktų nustatyta tvarka įgijus pradinę profesinę kvalifikaciją vežti krovinius) arba 21 metai.