Dauguma vairuotojų jau žino – nuo liepos 1 d. įsigaliojo saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisos. Prieš jas prie Seimo jau protestavo šarvais apsirėdę dviratininkai. Tačiau daugiau keblumų jos gali sukelti kitiems eismo dalyviams – vairuotojams, kurie savo transporto priemonių nedraudžia ištisus metus.

Tie transporto priemonių savininkai, kurie automobilį naudoja tik kartą ar kelis per metus, turėtų būti ypač budrūs, nes įstatymo pataisos numato, kad 90 dienų civilinės atsakomybės draudimo neturinti motorinė transporto priemonė ar priekaba yra automatiškai išregistruojama.

Jų valstybinio registracijos numerio ženklai pripažįstami negaliojančiais ir privalo būti nedelsiant grąžinti juos išdavusiai institucijai. Tokios motorinės transporto priemonės ar priekabos vėl gali dalyvauti viešajame eisme tik iš naujo registruotos bendra tvarka.

Iš įstatymo nuostatos matyti, kad vairuotojai, kurie savo transporto priemone naudojasi tik tam tikru metų laiku, pavyzdžiui pensinio amžiaus žmonės, dirbantieji svetur, arba priekabų savininkai, kuriems dėl objektyvių priežasčių priekaba reikalinga retkarčiais atsivežti krovinį (pvz., malkas), turės pasirinkti: arba draustis ištisus metus, arba nesidrausti ir transporto priemonę išregistruoti, gražinant valstybinius numerius VĮ „Regitra“.

„Bet giliai nusiminti neverta, išeitis yra. Nors apie ją garsiai niekas ir nekalba“, - sako nepriklausomas draudimo žalų ekspertas, bendrovės „Zalos24“ vadovas Tauras Mičiuda.

Draudimo kompanijos pastarosios kliento (draudėjo) teisės nereklamuoja, tačiau, reikia žinoti, kad transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo 9 straipsnio 3 dalyje yra numatyta tokia galimybė: „jog Draudėjo prašymu draudimo sutarties galiojimo metu draudikas privalo atleisti draudėją nuo draudimo įmokų pagal galiojančią draudimo sutartį mokėjimo, jei draudėjas ketina nenaudoti transporto priemonės ilgiau kaip vieną mėnesį. Draudėjas privalo pateikti draudikui pasižadėjimą atleidimo nuo draudimo įmokų mokėjimo laikotarpiu nenaudoti pačiam ir neleisti naudoti kitiems asmenims draudimo sutartyje nurodytos transporto priemonės ir gali perduoti draudikui neatlygintinai laikinai saugoti transporto priemonės registracijos numerį <...>  Jeigu draudimo įmoka buvo sumokėta už laikotarpį, kurį draudėjas yra atleistas nuo draudimo įmokų mokėjimo, draudikas privalo pratęsti draudimo sutarties terminą tam laikotarpiui nereikalaudamas už šį laikotarpį papildomų draudimo įmokų. Atleidus draudėją nuo draudimo įmokų mokėjimo, draudikas pažymi apie tai draudimo liudijime“.

Taigi, kaip matyti iš įstatymo, transporto priemonės valdytojas, pateikęs prašymą ir pasižadėjimą, kad transporto priemonės nenaudos tam tikrą laikotarpį, gali sustabdyti įmokų mokėjimą ir tuo pagrindu draudimo sutartis nebus nutrūkusi. Apdrausta su sustabdytu įmokų mokėjimų ir nenaudojama, saugoma nuo kitų asmenų transporto priemonė negalės būti automatiškai išregistruota, kaip tą numato saugaus eismo įstatymo naujosios pataisos.