Praėjusį šeštadienį Kačerginės „Nemuno žiede“ standartinį motorų gaudimą pakeitė kastuvų kalenimas – čia įvyko „Dolce Moto“ organizuota talka.

Ne patį ankstyviausią šeštadienio rytą kiek per 30 entuziastų susirinko legendinėje trasoje linksmai mosuodami kastuvais, pasidalino per žiemą susikaupusias „Nemuno žiedo“ problemas ir ėmė jas spręsti. Prieš gerą mėnesį Lietuvos automobilių sporto federacijos specialistų sudarytas sąrašas buvo papildytas motociklistų ir „drifto“ organizatorių įžvalgomis, siekiant sutvarkyti visoms sporto šakoms rūpinčius klausimus. 

Per gerą pusdienį buvo sutvarkytos ir papildytos stabdymo zonose sudėliotos padangos, šaltu asfaltu aptaisytos naujai atsiradusios duobės, iš gamtos atkovoti keliasdešimt centimetrų samanomis užaugusio trasos ploto, aptvarkyti trasos kelkraščiai. 

Betvarkant prieš „Ąžuolo“ posūkį esančią, dar nuo EEDC (Rytų Europos „drifto“ čempionato) likusią padangų krūvą, kuri lig šiol atliko pamušto atitvaro vaidmenį, buvo nuspręsta padangas perdėti į kitą trasos pusę, ten suformuojant sienelę, kuri neleistų automobiliams pasiekti pavasarį ten tipiškai susiformuojančio upelio. Būtent čia sutinkami jaunų, nepatyrusių pilotų „stogai“, kai dar neišsitiesinus automobilio prieš „Ąžuolą“, atleidžiamas akceleratorius arba stabdoma – automobilio galinė dalis praranda sukibimą ir išslysta, o pasiekus upelio „ravus“ – neretai priverčia automobilį verstis. Pasikonsultavus su LASF ekspertu Romualdu Mažuoliu, nuspręsta čia pastatyti neilgą sunkvežimių padangų sienelę, kuri neleis automobiliams taip lengvai pasiekti upelio ir galbūt leis apsiriboti išmuštais žibintais, o ne sulankstytu stogu. 

Vėliau talkos dalyviai ėmėsi pirmojo trasos posūkio dengimo padangomis, šiukšlių ir nupjautų krūmų rinkimo ir jau temstant baigė darbus. Už parodytą iniciatyvą organizatoriai „Dolce Moto“ talkininkus nusprendė paskatinti bilietais į balandžio 26-27 dienomis vykstančią „Auto-Moto sporto parodą“. 

Visi atlikti darbai yra tik viena dalis „Nemuno žiede“ vykstančių remonto darbų – šią savaitę kartu su į pagalbą prisijungiančiomis firmomis „Tauro Ženklas“ ir „Kauno regioniniai keliai“, „Dolce Moto“ žada imtis atitvarų keitimo bei sutvirtinimo, trasa bus dar papildyta padangų sienelėmis, kurios tampa vieninteliu, motociklininką ir atitvarus skiriančiu sluoksniu.