Per artimiausius 5–6 metus Lenkija planuoja savo kelių tvarkymui skirti apie 40 mlrd. zlotų. Dar panašiai tiek turėtų būti gauta iš Europos Sąjungos fondų. Tarp prioritetinių projektų daug svarbių Lietuvos vežėjams kelių. Planuojama sutvarkyti ir kelius, vedančius iš Varšuvos į Lietuvą.

Lenkai planuoja, kad po šių investicijų bus nutiesti visi pagrindiniai greitkeliai. Taip pat neabejojama, kad kaimyninėje šalyje bus pabaigti visi darbai susiję su Transeuropiniu transporto tinklu (TEN-T).

Pagal minėtą projektą yra kuriamas devynių transporto koridorių tinklas, nusidriekęs per visą Europą. Du iš jų kerta Lenkiją: Baltijos – Adrijos ir Baltijos – Šiaurės jūros.

Pagrindiniai darbai numatyti keliuose A1 (Gdanskas–Lodzė–Katovicai–Čekija), A2 (Vokietija–Baltarusija), ir A4 (Vokietija–Ukraina). Šie keliai patenka į TEN-T tinklą.

Į kelių, kurie bus sutvarkyti, sąrašą pateko ir Lietuvos vežėjams svarbūs keliai S8 (Varšuva–Balstogė–Lietuvos siena) ir S61 (Varšuva – Lomža – Augustavas). Šie keliai turėtų tapti greitkeliais. Taip pat bus tvarkomi keliai S1 ir S69 (Silezija – Slovakija), S3 (Svinoujscie – Vroclavas), S7 (Gdanskas – Varšuva) ir S8 (Vroclavas – Varšuva).

Straipsnio šaltinis: Cargonews.lt