Ilgai netrukus Lietuvos keliuose bus galima pamatyti kur kas daugiau transporto priemonių, kurių vairas yra dešinėje pusėje. Šiandien Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – ES Teismas) priėmė sprendimą, kuriuo Lietuvos nacionalinis reguliavimas dėl dešiniavairių transporto priemonių pripažintas prieštaraujančiu Europos Sąjungos teisei.

Tai išskirtinis atvejis, nes palyginus su kitomis valstybėmis narėmis, Lietuvos Respublika yra itin retai pripažįstama pažeidusi ES teisę. Per dešimt narystės metų buvo priimti tik keli Lietuvai nepalankūs sprendimai (vienas iš jų buvo susijęs ir su netinkamu direktyvos, reikalaujančios bendruoju pagalbos numeriu skambinančio asmens vietos nustatymo, įgyvendinimu).

Šios dienos ES Teismo sprendimas ateityje palengvins naudojimąsi ir registravimą Lietuvoje automobilių, kurių vairas yra dešinėje pusėje. Iki šiol galioję Lietuvos nacionaliniai teisės aktai numatė, jog Lietuvoje draudžiama registruoti naujus, taip pat ir perregistruoti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse jau registruotus automobilius, kurių vairas yra dešinėje pusėje. Tuo tarpu, pagal Kelių eismo taisykles, tokiems automobiliams Lietuvos keliais važinėti buvo leidžiama iki 90 dienų per metus (išskyrus tuos atvejus, kai automobiliai registruoti Lietuvoje dar iki 1993 m. gegužės 1 d.).

Bylą Teisme dar 2011 metais inicijavo Europos Komisija. Prieš tai Europos Komisija, kaip ir privaloma, vadovavosi Europos Sąjungos pažeidimo procedūra ir siekė, jog Lietuvos institucijos pakeistų aukščiau minėtą draudimą, nes jis prieštarauja Europos Sąjungos teisei. Lietuvai nepakeitus reglamentavimo, Europos Komisija kreipėsi į Teismą.

ES Teismo sprendime nustatyta, jog aukščiau minėtais nacionalinėje teisėje įtvirtintais draudimais ribojamas transporto priemonių importas į Lietuvą iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių (pavyzdžiui, Didžiosios Britanijos, kurioje eismas vyksta kairiąja kelio puse, o transporto priemonių vairas yra priešingoje - dešinėje pusėje). Tokiu ribojimu yra pažeidžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 34 straipsnis, užtikrinantis laisvą prekių judėjimą Europos Sąjungoje. Tuo tarpu dėl draudimo registruoti naujus automobilius, nesilaikoma dviejų Europos Sąjungos direktyvų nuostatų: Direktyvos 70/311/EEB dėl transporto priemonių vairo mechanizmo tipo patvirtinimo ir Direktyvos 2007/46/EB dėl EB motorinių transporto priemonių tipo patvirtinimo. 

Svarbu paminėti, jog tam tikrais atvejais, ribojimai Europos Sąjungos teisėje gali būti pateisinami, tačiau jie turi būti proporcingi, būtini ir siekiantys apsaugoti viešąjį interesą. Teismo manymu, šiuo atveju Lietuvoje taikytas draudimas registruoti naujus ir perregistruoti senus automobilius negali būti pateisinamas viešosios tvarkos ir saugumo keliuose siekiu. Be to, Lietuvos Vyriausybės pateiktuose duomenyse, Teismas neįžvelgė ryšio tarp kelių eismo įvykių bendro skaičiaus ir eismo įvykių, sukeltų dešiniavairių transporto priemonių.

Tokį pat sprendimą dėl Europos Sąjungos teisės pažeidimo Teismas priėmė ir analogiškoje Europos Komisijos iškeltoje byloje prieš Lenkiją. Abi Europos Sąjungos valstybės narės turi nedelsiant įgyvendinti Teismo sprendimą. Priešingu atveju, Teismas, Komisijos prašomas, gali šalims paskirti pinigines baudas.

Komentarą parengė Elzė Matulionytė: advokatė, advokatų kontoros LAWIN ELEX Brussels biuro vadovė