Autoplius BAROMETRAS

Ketvirtinė automobilių rinkos tendencijų apžvalga, 2010 m. IV ketv. (2)

2011 m. sausis

Naudotų lengvųjų automobilių rinka Lietuvoje1

Naudotų lengvųjų automobilių sandorių skaičius Lietuvoje nuosekliai augo visus keturis 2010 m. ketvirčius. Pagrindinės šio augimo priežastys – į šalį įvežta daugiau automobilių, daugiau jų parduota į kitas šalis, taip pat aktyviai vyko anksčiau šalyje registruotų automobilių pardavimai. Visa tai rodo, kad rinka atsigauna.

Pav. 1

2010 m.
šalyje įvyko
359 tūkst. naudotų
automobilių
sandorių
už maždaug
3,6 mlrd.
litų.

2010 m. šalyje įvyko 359 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių sandorių2. Bendras sandorių skaičius lyginant 2009 ir 2010 m. yra padidėjęs 21,9 proc. Ketvirtąjį šių metų ketvirtį įvyko 113 tūkst. naudotų lengvųjų automobilių sandorių. Palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2009 m. augimas dar didesnis – 56,7 proc.

Vidutinė parduoto automobilio kaina, Autoplius.lt vertinimu, spalio–gruodžio mėnesiais buvo apie 10,5 tūkst. litų3 – 7 proc. didesnė nei trečiąjį ketvirtį. Ji paskaičiuota įvertinus parduotų naudotų lengvųjų automobilių sandorių kiekį ir per paskutinįjį 2010 m. ketvirtį Autoplius.lt parduotų automobilių vidutinę kainą, atsižvelgiant į tas pačias parduotų automobilių amžiaus grupes. Vidutinis parduoto automobilio amžius yra 14,1 metų.

Autoplius.lt skaičiavimais, vidutinė parduoto automobilio kaina 2010 m. buvo – 10,1 tūkst. litų4, taigi praeitų metų sandorių apyvarta Lietuvoje siekė apie 3,6 mlrd. litų.

Sandorių vertė Lietuvoje ketvirtąjį ketvirtį buvo apie 1,2 mlrd. litų. Vien portale Autoplius.lt tuo pačiu laikotarpiu kaip parduotų pažymėtų automobilių buvo už 404 mln. litų – tai 34 proc. visos rinkos apyvartos. Pažymėtina, kad ne visi Autoplius.lt pardavėjai išimdami skelbimus nurodo jų išėmimo priežastį, dėl to tikėtina, kad reali Autoplius.lt parduotų automobilių dalis rinkos apyvartos atžvilgiu yra dar didesnė.

Paskutinįjį 2010 m. ketvirtį Lietuvoje daugiausia (60,4 proc.) parduota 11–20 metų senumo automobilių. Tačiau net 61,3 proc. rinkos apyvartos sudaro automobiliai iki 10 metų senumo.

Pav. 2
Šaltinis: Autoplius.lt ir VĮ „Regitra“

Paskutinįjį 2010 m. ketvirtį
61,3 proc. rinkos
apyvartos sudaro
iki 10 metų senumo
automobiliai

2010 m. daugiausia parduota „VW Passat“ automobilių, kurių vidutinis amžius – 15,5 metų. Antroje vietoje pagal pardavimus – „VW Golf“ automobiliai, jų vidutinis amžius yra 16,3 metų. Trečioje vietoje – „Audi 80“, kurių amžiaus vidurkis – 20,2 metų.

Pav. 3
Šaltinis: Autoplius.lt ir VĮ „Regitra“

Lietuvos naudotų automobilių parką, remiantis VĮ „Regitra“ statistika, 2011 m. sausio mėnesį sudarė 1,79 mln. registruotų lengvųjų keleivinių automobilių. Vidutinis Lietuvoje registruoto automobilio amžius – 18,3 metų.

Minėtieji VĮ „Regitra“ duomenys apima visus Lietuvoje įregistruotus automobilius. Tarp senesnių nei 21 metų automobilių nemaža dalis yra nebenaudojami arba išvežti iš Lietuvos, todėl realus parko dydis yra mažesnis, o automobiliai naujesni.

Tikslesnį Lietuvos automobilių parko senumo vertinimą galima gauti skaičiuojant automobilius, kurių techninė apžiūra galiojo iki šių metų sausio 1 dienos ir ilgiau. Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ duomenimis, 2010 m. pabaigoje Lietuvoje buvo 1,18 mln. automobilių, kurių techniniai pasai galiojo iki 2011 m. sausio 1 d. ir ilgiau. Tai rodo, kad šalyje yra daugiau nei 600 tūkst. registruotų automobilių, kurie arba yra nebevažiuojantys, arba jų savininkai važinėja neprasitęsę techninių pasų, o gal jų jau apskritai nebėra Lietuvoje.

„Transekstos“ duomenimis, Lietuvos lengvųjų automobilių parke yra daugiausia 16–20 metų senumo automobilių (31,3 proc.). Automobiliai, kurių amžius iki 10 metų, sudaro beveik ketvirtadalį parko (23,1 proc.). Taigi, realesnis vidutinis automobilio amžius Lietuvos automobilių parke galėtų būti 14,5 metų5.

Pav. 4
Šaltinis: „Transeksta“

Perparduotų Lietuvoje registruotų automobilių sandorių skaičius per 2010 m. (be eksportuojamų ir pirmą kartą šalyje registruotų automobilių sandorių) pasiekė beveik 223,8 tūkst. – tai 22,7 proc. daugiau nei 2009 m. Ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį įvyko 68,8 tūkst. sandorių – 48,9 proc. daugiau nei tuo pačiu metu 2009 m. (VĮ „Regitra“ duomenimis).

Vidutinis naudotų automobilių amžius ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį vidinėje šalies rinkoje – 14,8 metų. Vidutinis jų amžius, vertinant visus 2010 m. – 15,2 metų.

Pav. 5
Šaltinis: VĮ „Regitra“

Šalyje yra
daugiau
nei 600 tūkst.
automobilių,
kurie arba yra
nebevažiuojantys,
arba jų savininkai
važinėja
neprasitęsę
techninių pasų,
o gal jų jau
apskritai nebėra
Lietuvoje

Naujai į šalį įvežtų, pirmą kartą nuolatinei registracijai Lietuvoje registruotų, naudotų lengvųjų automobilių paskutinįjį 2010 m. ketvirtį užfiksuota 67,7 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2009 m. Tai 31,9 tūkst. automobilių. Palyginus 2010 ir 2009 m., pastebimas 16,5 proc. augimas. Sandorių skaičiaus procentinis augimas nemažas – tai rodo, kad verslininkai, tikėdami rinkos atsigavimu, į šalį įveža vis daugiau automobilių. Vis tik 2010 m. palyginus su 2007 m., pirmų registracijų skaičius vis dar perpus mažesnis.

Daugiausia automobilių spalio–gruodžio mėnesiais įvežta iš Vokietijos (42,3 proc.), Italijos (15,3 proc.) ir Prancūzijos (14,1 proc.). Iš Vokietijos ir Olandijos atvykstančių automobilių vidutinis amžius apie 12 metų. Iš Italijos ir Prancūzijos atvyksta naujesni automobiliai – vidutiniškai 9,5 metų senumo.

Vidutinis pirmą kartą šalyje registruotų naudotų lengvųjų automobilių amžius ketvirtą ketvirtį – 11,1 metų.

Pav. 6
Šaltinis: VĮ „Regitra“

Iš šalies išvežamų automobilių sandorių skaičius 2010 m. lyginant su 2009 m., VĮ „Regitra“ duomenimis, išaugo 35,3 proc. – iki 33,4 tūkst.

Ketvirtąjį praėjusiųjų metų ketvirtį, lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2009 m., iš Lietuvos išvežamų automobilių padaugėjo beveik 78,9 proc.

Vidutinis įšvežamo automobilio amžius – 17,7 metų. Į Rusiją ir Ukrainą išvežami senesni automobiliai – vidutiniškai 21,7 ir 21,2 metų. Į Kazachstaną ir Kirgizstaną išvežami 5–6 metais naujesni automobiliai – vidutiniškai 16,9 ir 14,7 metų.

Pav. 7
Šaltinis: VĮ „Regitra“

Paskutinįjį 2010 m. Ketvirtį
lyginant su tuo pačiu
laikotarpiu 2009 m.,
Autoplius.lt portale
padaugėjo apsilankymų
iš Baltarusijos (105 proc.),
iš Rusijos – 129 proc.,
iš Kazachstano – 229 proc.,
iš Moldavijos – net 273 proc.

Augantį pirkėjų iš užsienio susidomėjimą rodo ir Autoplius.lt apsilankymų statistika –paskutinį 2010 m. ketvirtį jų gerokai padaugėjo. „Google Analytics“ duomenimis, didžiausias lankytojų srautas pastebimas iš Baltarusijos, Rusijos, Latvijos, Jungtinės Karalystės ir Moldavijos. Lyginant 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį su tuo pačiu laikotarpiu 2009 m., Autoplius.lt portalo lankytojų iš Baltarusijos buvo 105 proc., iš Rusijos – 129 proc., iš Kazachstano – 229 proc., iš Moldavijos – net 273 proc. daugiau.

Naujų automobilių, VĮ „Regitros“ duomenimis, per 2010 m. parduota 12,1 proc. daugiau nei 2009 m., tačiau vis dar 63,8 proc. mažiau nei 2008 m.

Pav. 8
Šaltinis: VĮ „Regitra“

Tranzitinių automobilių sandorių skaičiaus tendencijas po Lietuvos įstojimo į Šengeno erdvę sudėtinga vertinti, nes, panaikinus sienas tarp Šengeno zonos valstybių narių, tranzitiniai automobiliai neberegistruojami pasieniuose. Automobilio registravimas, kai automobilis transportuojamas sava eiga ar laikinai dalyvauja eisme kitais tikslais, vyksta VĮ „Regitra“, ir tai paliekama automobilio valdytojo (savininko) valiai.

VĮ „Regitra“ duomenimis, lyginant 2010 ir 2009 m., tranzitinių (laikinai registruotų Lietuvoje) automobilių padaugėjo 62,6 proc. – iki 69 tūkst. Paskutiniojo 2010 m. ketvirčio rezultatai pasiekė 2008 m. lygį ir jį pralenkė 4,1 proc.

Vidutinis tranzitinių automobilių amžius – 7,8 metų.

Kitos tendencijos

Autoplius.lt atliktas tyrimas, kuriame tirta, kaip automobilių pardavėjai keitė kainas automobilio pardavimo metu. Tyrimo rezultatai parodė, kad 2010 m. ketvirtąjį ketvirtį 27 proc. Autoplius.lt portale pardavinėjamų automobilių kainos jų skelbimuose buvo sumažintos. Dažniausia pardavėjai kainas skelbimuose mažino 1–10 proc. (65 proc. skelbimų). Beveik ketvirtadalyje skelbimų (24 proc.) kaina mažinta 11–20 proc.

Skelbimų, kuriuose automobilių pardavėjai kainas pakėlė, ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį yra 5,7 proc. Didžiojoje jų dalyje, 60 proc., nurodytos automobilių kainos didėjo 1–10 proc. Penktadalyje skelbimų kainos keltos 11–20 proc. (lyginant pradinę kainą su didžiausia ir mažiausia pardavinėjimo metu užfiksuota kaina).„Autoplius barometras“ – ketvirtinis lankomiausio transporto skelbimų portalo Autoplius.lt leidinys, skirtas verslo partneriams, portalo lankytojams ir žiniasklaidai. Kartu tai pirmasis rinkoje lengvųjų automobilių rinkos apžvalgos leidinys, kuriame apžvelgiamos pagrindinės ketvirčio rinkos tendencijos, remiantis VĮ „Regitra“, Lietuvos techninės apžiūros įmonių asociacijos „Transeksta“ ir Autoplius.lt duomenimis, taip pat portale vykdomais tyrimais.

Autoplius.lt – lankomiausias transporto skelbimų portalas Lietuvoje, lyderiaujantis rinkoje jau 8 metus. Skelbimų skaičius portale siekia 125 tūkst. „GemiusTraffic“ duomenimis, gruodžio mėnesį portale apsilankiusių unikalių lankytojų skaičius viršija 1,1 mln. Ketvirtąjį 2010 m. ketvirtį Autoplius.lt buvo pardavinėjama automobilių daugiau nei už 1,72 mlrd. litų.

Autoplius.lt administruoja ir tobulina bendrovė UAB „Plius“, priklausanti norvegų žiniasklaidos koncernui „Schibsted“. Šis koncernas valdo vienus didžiausių skelbimų portalų visame pasaulyje, veikiančių 26 šalyse. 2010 m. „Schibsted“ buvo pripažintas trečiu stipriausiu skelbimų portalų valdytoju pasaulyje po tokių gigantų kaip „eBay“ ir „Craigslist“.

Daugiau informacijos:
Viktoras Daukšas, Autoplius.lt vystymo vadovas
Mob. tel. +370 615 57007
El. p. viktoras@plius.lt
www.autoplius.lt


1 Leidinyje nagrinėjami lengvieji keleiviniai (M1) ir komerciniai (N1) automobiliai.
2 Lietuvos automobilių rinką vertiname sumuodami perparduotų Lietuvoje registruotų automobilių sandorių skaičių su į kitas šalis išvežtų automobilių sandorių skaičiumi pridedant Lietuvoje pirmą kartą nuolatinei registracijai užregistruotų automobilių sandorius. Į duomenis nėra įtraukiami tranzitiniai ir nauji automobiliai. Tranzitiniai – dėl to, kad jie nėra privalomai registruojami. Nauji automobiliai bus įtraukiami nuo kito ketvirčio – šį dar neturima duomenų apie vidutinę jų kainą.
3 Paskaičiuota, įvertinus rinkoje parduodamų automobilių sandorių skaičių ir per paskutinįjį 2010 m. ketvirtį Autoplius.lt parduotų automobilių vidutinę kainą, atsižvelgiant į tas pačias parduotų automobilių amžiaus grupes.
4 Gauta iš III–IV ketv. svertinio naudotų automobilių kainų vidurkio.
5 Senesni nei 1985 m. automobiliai į statistiką dėl duomenų trūkumo neįtraukiami, tačiau jie sudaro nereikšmingą 1,5 proc viso automobilių parko dalį.